top of page

Lüpsilehma heaolu-alane teadusuuring aitab kaasa karja tervise paranemiseleLüpsilehma heaolu-alane teadusuuring aitab kaasa karja tervise paranemisele

Teadus-arenduskeskus BioCC OÜ teadlased koostöös Eesti Maaülikooli teadlaste ja ettevõtluspartnerite Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu ning AS Dimediumiga viis läbi nelja-aastase piimakarja looma heaolu-alase uuringu. Projekti peamine eesmärk oli rahvusvaheliselt tunnustatud loomade heaolu hindamise protokolli kohandamine siinsetes suurtes vabapidamisega piimafarmides ja kohandatud protokolli rakendamine katsefarmides nii, et tulevikus oleks igal huvilisel võimalik hinnata ja mõõta lüpsilehma heaolu.

Projekti juht professor David Arney ütles, et Eestis hinnati esmakordselt nii laiaulatuslikult ühe põllumajanduslooma heaolu. „Koostöös ettevõtluspartneritega kaasasime 21 piimakarja üle Eestis, kus andmete kogumine käis aastaringselt. Teadupoolest võivad nii piimajõudluse kui tervisenäitajad aastaaegade lõikes pisut erineda. Seega keskendusimegi nende muutuste seostele looma heaoluga“ lisas Arney.

Veise heaolu on kompleksne mõiste, mis sisaldab söötmiskorralduse, pidamistingimuste, tervise ja loomuomase käitumise hindamist. Kohalikele oludele sobitatud kriteeriumite alusel heaolu hindamine karja tasandil võimaldab loomapidajatel analüüsida oma loomade hetke olukorda ja teha teadlike otsuseid, mis mõjutavad nii looma tervist kui ka toodangu kvaliteeti. Projekti meeskond usub, et läbi viidud uuring loob eelduse, et tulevikus kasutavad antud projekti raames loodud veise heaolu hindamise protokolli teadlaste kõrval ka loomapidajad ja ametnikud.

Ettevõtluspartner Dimedium on oma töös aastaid väitnud, et ainult terve loom suudab tasuvalt toota. „Antud uuring kinnitas ilmekalt ja rahaliselt mõõdetavalt, kuidas erinevad heaolu parameetrid mängivad piimatootmise tasuvuses märkimisväärset rolli,“ väitis Dimediumi nõukogu esimees Kadri Kullman. „Püstitasime ka hoopis kaugeleulatuvama küsimuse, kas ebamugavust või valu kannatavate looma piima koostis muutub ja kui jah, siis kuidas“.

Heaolu uuringu projekti koordinaatori Marko Kassi sõnul ongi antud uurimuse puhul lisaväärtuseks läbi viidud veise lonke uuring. „Meie holsteini lehmal on jäseme haigused üheks peamiseks karjast väljamineku põhjuseks, seega on probleemide õigeaegne avastamine ja ennetamine veisekasvatuse kestlikkuse aspektist ülioluline,“ sõnas Kass. „Ilmselt analüüsisime esmakordselt maailmas seoseid lehma lonkamise ja suure hulga piima kvaliteedinäitajate vahel,“ täiendas Kass.

Projekti osapooled tunnevad head meelt, et piimaveise heaolu protokolli praktilist rakendatavust ja tõhusust näitas uurimuses osalenud farmide suur huvi ning asjaolu, et teadlaste ettepanekuid heaolu parandamiseks asuti juba uuringu ajal piimakarjakasvatajate poolt ellu viima.

Teadus-arendustööd on kaasrahastatud EL Regionaalarengu fondist projekti EU 48686 „Healthy Food“ raames.

Comments


bottom of page