top of page

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus sai korralisel evalveerimisel postiivse tulemuse.

Evalveeritud teadusasutus

OÜ Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskus (BioCC OÜ) läbis positiivselt korralise välishindamise bio- ja keskkonnateaduste valdkonnas ning kindlustas sellega endale õiguse vastavas seaduses sätestatud tingimustele taotleda oma teadus- ja arendustegevuse finantseerimist riigieelarvest ning doktoriõppe avamist.

Evalveerimise korraldaja, Eesti Teadusagentuuri analüütik Maarja–Liisa  Kärp  ütles ekspertkomisjoni hinnangut vahendades, et tänu   kvaliteetsele ja arenevale infrastruktuurile ning patentide rohkusele on Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskeskusel head võimalused rahvusvaheliseks innovatiivseks teadustööks.

Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitav teadus- ja arendustegevuse evalveerimine, ehk välishindamine viiakse läbi kas korralise evalveerimisena asutuse teadus- ja arendustegevuse taseme hindamiseks või tervete valdkondade sihtevalveerimisena, et valmistada ette  ja hinnata teaduspoliitika kujundamise ning teadus- ja arendustegevuse korraldusega seotud otsuseid. Evalveerimisi viivad läbi rahvusvaheliselt tunnustatud väliseksperdid.

Comments


bottom of page