top of page

Koostöövõrgustikud

file3.jpg

IPA on ülemaailmne mittetulundusühing, mis ühendab oma liikmelisuse kaudu probiootikumide sektori sidusrühmi, sealhulgas akadeemilisi ringkondi, teadlasi, tervishoiutöötajaid, tarbijaid, tööstust ja seadusandjaid. IPA missiooniks on probiootikumide ohutu ja tõhusa kasutamise edendamine kogu maailmas.

European Nutritional Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative

Peamine eesmärk on luua avatud juurdepääsuga üle-euroopaline teadustöö platvorm, mis sisaldab andmeid erinevatest toitumisuuringutest alates interventsioonidest kuni epidemioloogiliste uuringuteni. See võimaldab tulevikus kombineeritud analüüside teostamist ning selgitada toitumise ja tervise vahelisi seoseid veelgi täpsemalt.

EIT Food

Euroopa Innovatsiooni ja Tehnoloogia Instituudi toidu valdkonna võrgustiku (Knowledge and Innovation Community, KIC) piirkondlik koostöökeskus perioodil 2018-2021 (EITFood Hub). EIT Food Hub ülesanne on tutvustada EIT Foodi tegevusi, olla kohalikuks koostöö keskuseks, tutvustada kohalike ja rahvusvahelisi koostöövõrgustike ja olla teaduse, tööstuse ja akadeemia keskseks punktiks antud riigis. HUB-ideks valiti organisatsioonid, kellel on olemas hea kogemus piirkondliku ettevõtluse ja innovatsiooni toetamisel ja edendamisel. 

HighTech Europe

Võrgustik, mis keskendub kõrgtehnoloogilise töötlemise rakendamisele tööstuslikus mastaabis, ühendades erinevaid osapooli ja edendades kulutõhusaid uuendusi. Projekt suurendab oluliselt Euroopa põllumajandus- ja toiduainesektori innovatsioonimäära ja konkurentsivõimet, luues aluse tulevasele Euroopa Toiduainetöötlemise Instituudile.

Connected Health Cluster liige

Põllumajandus-Kaubanduskoja liige

Eesti Tööstus-Kaubanduskoja liige

bottom of page