top of page

Projektid ja rahastus

Pilt1-418x126.jpg

Periood 01.10.2023-30.09.2025

Health4Cardio EE-LV00035

Jointly and smartly growing businesses

Specific objective: 2.1: Enhancing sustainable growth and competitiveness of SMEs and job creation in SMEs, including by productive investments

Lühikirjeldus (ingl. k.)

Health4Cardio is a cross-border cooperation project between BioCC OÜ (Estonia) and SISTEMU INOVACIJAS JSC – Si Biotech (Latvia). The project’s focus is to use cross-border knowledge transfer to improve the partners’ capacity to develop a prototype of an innovative new dietary supplement. The partners have their own individual strengths and expertise in production and distribution. BioCC works with high qualitative lactic acid bacteria cultures and is competent in conducting clinical trials with probiotics and functional foods, whereas Si Biotech is specialized in the extraction of natural substances using modern and green extraction methods, (CO2 supercritical fluid extraction) both for research and production. The common challenge is to find a technological solution to combine a clinically researched and patented probiotic bacteria strain with sea-buckthorn (Hippiophae rhamnoides) seed oil and find a suitable delivery form to determine health benefits for cardiovascular- and gut health.

Tulemused (ingl. k.)

Completing these actions will create innovative technologies through sharing of knowledge and consequential product development. A jointly developed technology will raise both partners’ competitiveness and growth thanks to cross-border cooperation, knowledge transfer, and innovation

Kogueelarve: 577 375 €

ERDF Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaasrahastus: 461 900 €

Kontaktisik:

Liina Kuus

liina.kuus@biocc.ee

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jpg

Periood 01.06.2023−31.05.2026

Mikroobsete taimekultuuripõhiste spetsiifilise funktsiooniga biostimulaatorite väljatöötamine väetistetoodete (sh mineraal-väetiste, orgaaniliste ja/või orgaanilis-mineraalsete) tootmiseks

Projekti eesmärgid

Projekti idee on arendada välja mikroobsed taimekultuuripõhised spetsiifilise funktsiooniga biostimulaatorid ning nende kasutamise tehnoloogiad väetisetoodete (sh mineraalväetiste, orgaaniliste ja/või orgaanilis-mineraalsete) tootmiseks süsinikintensiivsete agrokemikaalide vähendamiseks ja muldade mikrobioomi edendamiseks põllumajandustootjatele, mahetootjatele ja väetiste tootjatele

Projekti planeeritav tulemus

Põllumajandusele suunatud põllukultuuri- spetsiifilised kodumaist päritolu kogu parasvöötme geograafilises piirkonnas kasutatavad taime tervist toetavad mikroobsed taimekultuuripõhised spetsiifilise funktsiooniga biostimulaatorid nisule, rapsile, lutsernile, mis eraldi või väetisetoodete koosseisus suurendavad põllukultuuri saagikust, rikastavad taime mikrobiootat ja seeläbi parandavad taimetervist, vastupanuvõimet abiootilise stressi teguritele (nt kliimamuutusest tingitud kõrgem õhutemperatuur, põud, tugevam tuul jm; antropogeensed tegurid nt raskemetallid mullas jm).  Projekti lisandväärtusena tekib uus teadusteave antibiootikumresistentsusgeenide levikuteedest ja võimalustest nende ohjamiseks, mis omakorda aitab suurendada loomade ja inimeste mikrobioota tervislikkust.

Kogueelarve: 1 980 632 €

Rakendusuuringute Programm

Euroopa Regionaalarengu Fond

el_regionaalarengu_fond_horisontaalne.jpg

Periood 01.07.2015-31.12.2023

HEALTHY FOOD (EU48686)

Projekti lühikirjeldus

BioCC OÜ koostöös partneritega töötavad välja uusi teaduspõhiseid lahendusi kogu toiduahela ulatuses — alates looma aretusest, söötmisest ja -pidamisest tervis-soodsate toodete loomiseni ja nende tervislikkuse tõestamiseks kliiniliste uuringute läbiviimiseni.

Teadus-arendustöö käigus luuakse ja rakendatakse innovaatilisi biotehnoloogilisi lahendusi söödalisandite, toiduainete ja toidulisandite loomiseks, integreerides ja arendades BioCC-i, partnerite ja rahvusvahelist mikrobioloogia-, biokeemia-, geneetika-, metaboloomika-, genoomika-, bioinformaatika-, füsioloogia-alast ja kliinilist kompetentsi.

Projekti peamised uurimissuunad/eesmärgid

 1. kontsentreeritud toitainete sisaldusega toiduainete arendamine üldpopulatsioonile ja populatsiooni teatud sihtgruppidele

 2. funktsionaalsete toiduainete, probiootikumide ning uudsete söödalisandite arendamine

 3. uutel selektsioonitunnustel ja biomarkeritel põhineva biotehnoloogilise platvormi loomine, et toota ressursisäästlikult kõrge kvaliteediga toorpiima, tervist toetavate piimatoodete tootmiseks

Tulemused

Projekti tegevuse käigus arendatakse välja uued zootehnilised ja tehnoloogilised lisandid, probiootilised mikroobid, juuretismikroobid toidutoodetele ja funktsionaalsed tervist-toetavad tooted erinevatele sihtgruppidele s.h probiootilised toidulisandid, toidu ja loomasööda funktsionaalsust ja toimet puudutavad teenused ning Kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratoorium. Koostatud veiste heaolu protokoll, mille rakendamine võimaldab senisest tõhusamalt leida seoseid lüpsilehmade piimakomponentide ning heaolu markerite vahel, aidates kaasa tervisenäitajate parendamisele ning tootmise efektiivsusele. Välja töötatud uudsed selektsioonitunnused ja uued selektsioonitehnoloogiad ning spetsiifilised genoomiuuringud kõrge kvaliteediga toorpiima ressursiefektiivseks tootmiseks.

Kogueelarve: 11 340 494,73 €

Projekti kaasrahastus: 6 533 023,29 €

Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaasrahastus

Pilt1-418x321.png

01.01.2021-31.12.2023

BIOCOAT (S-BMP-21-1- (LT08-2-LMT-K-01-046)

Söödav kate (Biocoat), mis on loodud hapuvadaku valgukontsentraadi ja bioaktiivsete ühendite kombineerimisel biolaguneva pakendiga probiootilise juustu ohutuse ja kvaliteedi tagamiseks

Projekt on loodud vastama tarbijanõudlusele jätkusuutlike, ohutute ja tervislike toiduainete järele ning leida uus võimalus hapuvadaku väärindamiseks.

Projekti eesmärk on välja töötada söödav kate (Biocoat), mis on loodud hapuvadaku valgukontsentraadi ja bioaktiivsete ühendite kombineerimisel biolaguneva pakendiga, et tagada probiootilise juustu ohutus, pikendada säilivusaega ja suurendada selle funktsionaalseid omadusi.

Projekti eesmärgid

 • Töötada välja söödav kate, kus hapuvadakuvalgukontsentraati kasutatakse bioaktiivsete ühendite kandjana;

 • Valida probiootilisele juustule sobivate füüsikalis-keemiliste ja mikrobioloogiliste parameetritega biolagunev pakend;

 • Analüüsida nii söödava katte kui ka biolaguneva pakendi kombineerimise mõju probiootilise juustu ohutusele ja kvaliteedile säilimisaja jooksul;

 • Analüüsida katte ja juustu kontaktpinnal toimuvaid interaktsioone kattekiles olevate piimhappebakterite ja juustus olevate probiootiliste bakterite vahel;

 • Analüüsida soolemudelsüsteemis uudse söödava kattega juustude mõju seedetrakti mikrobioolate

Tulemused

Patenteeritud söödava katte (Biocoat) prototüüp; teadusteave selle tootmiseks söödav kate.

Rahastamisskeem: EEA Financial Mechanism

Projekti kogumaksumus: 973 530  €

Projektijuht: Lithuanian University of Health Sciences

Projekti partnerid: Nofima, Norra, Latvian University of Agriculture, BioCC OÜ

file2.jpg.png

Periood 15.08.2019-14.04.2022

Bio4Asia

Lühikirjeldus (ingl. k.)

Bio4ASIA is a cooperation project between two similar companies working in the same industry – producing of food supplements – and based on similar needs and ambitions: to expand and diverse market of their products in order to develop companies and make them competitive in long terms. However, both companies are having different competences and strenghts in different areas of producing and distribution. BioCC OÜ is focused on work with high qualitative lactic acid bacteria cultures and LotosPharma SIA is producing wide assortment of dry forms of medicine and food supplement.

Eesmärgid (ingl. k.)

The main objective of the Bio4ASIA project is to increase competitiveness of the Project partners in order to expand and diverse the market and ensure long term stability of the production and growth of the turnover.

Tulemused (ingl. k.)

 1. a new dietary supplement – digestive stimulant for South-East Asia market ready to be registered (full documents package including at least 12 months stability results (the minimum lenght of shelf-life)),

 2. new contacts, developed existing contacts during participation in 4-5 international fairs,

 3. signed intention letters or similar agreements on the further cooperation on distribution of EE / LV products.

Kogueelarve: 466 312 €

ERDF Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi kaasrahastus: 306 962, 70 €

EL_Regionaalarengufond_hor_EST-1-1-scaled.jpg

Periood 01.07.2019-31.12.2022

TEHNOLOOGIA ARENDUSKESKUSTE TOETAMINE
Linking Science to Health

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärgiks on tõsta BioCC OÜ tuntust ja konkurentsivõimet ning luua eeldused T&A-teenuse eksporditegevuse jätkuvaks kasvuks. Projekti eesmärgi saavutamiseks viiakse läbi turundustegevusi ning rahvusvahelistumise ja teadmussiirdega seotud tegevusi.

Toetuse summa: 101 500 €

EL_Regionaalarengufond_hor_EST-1-1-scaled.jpg

Periood 15.01.2019-10.01.2021

EAS EKSPORDITOETUS

BioCC OÜ eksport 2019-2020

Projekti lühikirjeldus

Projekti eesmärk on suurendada BioCC tuntust ja tõsta kaubamärgi Nordwise® toodete (toidulisandid ja probiootikumid) ekspordivõimekust. Leida ideid omatoodete arendamiseks, tunnetada turuarengu tulevikusuundasid ja leida uusi koostöövõimalusi.

Toetuse summa: 49 200 €

EL_Regionaalareng_horisontaal_520x308.jpg

Periood 01.07.2009 - 30.06.2015

Bio-Competence Centre of Healthy Dairy Products (EU30002)

Tervisliku Piima Biotehnoloogiate Arenduskesuse peaeesmärgiks oli uurida teadusasutuste ja ettevõtluse koostöös piima kui tervisliku ja asendamatu toiduaine ja kõrgväärtusliku biotoorme biotehnoloogilisi tootmise-ja töötlemisevõimalusi.

Kogueelarve: 8 356 276,61 €

Kaasrahastus: Euroopa Reginaalarengu Fondist (EU30002) 5 813 480,55 €

bottom of page