top of page

Kliinilised uuringud

Kliinilised uuringud toidu ohutuse ja funktsionaalsuse testimiseks

Pakume klientidele kliinilisi uuringuid toidu ja toidulisandite ohutuse, taluvuse ja uute funktsionaalsete omaduste testimiseks. Pärast uuringuid võime Teil aidata täita tervisealaste väidete dokumentatsiooni.

 

Teaduspõhised kliinilised uuringud on vajalikud selleks, et uurida näiteks uue probiootilise mikroobi või toote mõju inimese tervisele. Koostöös Tartu Ülikooliga oleme läbi viinud mitmeid mõjutusuuringuid, et testida erinevate (funktsionaalsete) toitude ja toidulisandite mõju inimese tervisele. Viime läbi erineva katseskeemiga (open label, double-blind studies, placebo-controlled double-blind studies) kliinilisi uuringuid, et kirjeldada omatoodete funktsionaalsust.

Seetõttu pakume ka teistele ettevõtetele kaasaegset ja teaduspõhist nõustamist toiduainete ohutuse, taluvuse ja tervist edendava mõju kohta. Teenus hõlmab kolme testimise taset, millest on võimalik sobiv valida:

I: Funktsionaalse toidutoote talutavuse ja ohutuse katsetamine tervete vabatahtlikega (mõjutusuuring):
 • Söömisjärgse või pärast 2-4 nädalast manustamist toidutoote mõju hindamiseks analüüsitakse erinevate tervisenäitajate muutusi, sh  arstipraktikas enim määratavad analüüsid (nt paastuvere glükoositase, seerumi kolesterool ja selle fraktsioonid, neeru- ja maksanäitajad ning põletikunäitajad jm).
   

 • Lisaks põhilistele kliinilistele näitajatele mõõdetakse spetsiifilisi ja eksperimentaalseid näitajaid verest/uriinist ning kasutatakse küsitlust, et hinnata toidutoote ohutust ja talutavust.

II: Funktsionaalse toidutoodete tervisemõju hindamine:

Uuringu eesmärgist lähtuvalt, analüüsitakse valimisse kaasatud tervetelt vabatahtlikelt kogutud andmeid (bioloogiliste proovide analüüside tulemused ja küsimustike vastused), et selgitada uuritava toote toimemehhanisme ja positiivseid tervisemõjusid.
 

 • Bioloogilistest proovidest mõõdetakse tavapraktikas igapäevaselt kasutusel olevaid ning uusi indikaatornäitajaid vere-, uriini- ja roojaproovist;

 • Kasutatakse erinevaid küsimustikke.

Meie kliiniliste uuringute laboratoorium:
 • Rahvusvaheliselt registreeritud ja läbipaistvad uuringud;

 • Multidistsiplinaarne, kogenud ja erialaselt pädev meeskond. Olemas on pikaajalised toidutoodete ja toidulisandite kliiniliste uuringute läbiviimise kogemused, sh uuringu planeerimine ja läbiviimine ning tulemuste analüüs;

 • Meil on teadmised, kogemused, mentaalne - ja infrastruktuur inimpäritolu bioloogilise materjali kvantitatiivseteks ja kvalitatiivseteks analüüsideks;

 • Meie labor omab nakkusohtliku materjali käitlemise luba;

 • Meil on oskusteave kolme erineva tasemega toidu-uuringute läbiviimiseks: kaheastmelised toidutoote või toidulisandi ohutus- ja taluvusuuringud ning tervisesoodsuse(mõjutus-) uuringud;

 • Kliinilised rakendusuuringud toodete tervislikkuse/funktsionaalsuse selgitamiseks (tõestamiseks) 2 aspektist: ohutus ja toimemehhanismid (nt. lipiidide metabolism, põletik, immuunvastus, maksa tervise markerid, oksüdatiivne stress, veresoonte talitlus, metaboloomika, jne).

 

Uuringu ülesehitus ja mõõdetavad näitajad valitakse (lähtuvalt) konkreetse toote spetsiifilistest omadustest. Meie pikaaegne koostööpartner on SA Tartu Ülikooli Kliinikum koos SA TÜK Ühendlaboriga.

Küsi hinnapakkumist

Aitäh!

bottom of page