top of page

Patendid

L. plantarum TENSIA
Leiutis: “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”

Autorid Epp Songisepp, Marika Mikelsaar, Merle Rätsep, Mihkel Zilmer, Pirje Hütt, Meeme Utt, Kersti Zilmer, Janne Üksti, Siiri Kõljalg.

Patent on üle antud tütarettevõtele Nordwise Biotech OÜ-le.

Patendid:

Eesti patent EE05340, välja antud 16.08.2010,

“Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”.

 

Venemaa patent RU2477750, välja antud 20.03.2013, “Изолированный штамм микроорганизма Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 как противомикробный и гипотензивный пробиотик, продукт питания и композиция, содержащая упомянутый микроорганизм, и применение упомянутого микроорганизма для получения гипотензивного лекарственного средства, способ подавления патогенов и побочных лактобактерий в продукте питания“.

 

Euroopa patent EP2309870, välja antud 04.05.2012, “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 as antimicrobial and antihypertensive probiotic, food product and composition comprising said microorganism and use of said microorganism for preparation of antihypertensive medicine and method for suppressing pathogens and non-starter lactobacilli in food product”.

EP2309870 on jõustatud järgmistes riikides:

Ühendkuningriik  GB/EP2309870

Saksamaa  DE/EP2309870

Prantsusmaa FR/EP2309870

Soome FI/EP2309870

Poola PL/EP2309870

Leedu LT/EP2309870

Läti LV/EP2309870

Rootsi SE/EP2309870

Tšehhi CZ/EP2309870

Ungari HU/EP2309870

 

Korea patent KR10-1587195, välja antud 14.01.2016, 항균 및 항고혈압 프로바이오틱인 단리된 미생물 균주 락토바실러스 플란타룸 텐시아 DSM 21380과, 이 미생물을 포함하는 식품과 조성물 및 항고혈압제의 제조를 위한 이 미생물의 용도와, 식품에서 병원체 및 논-스타터 락토바실러스를 억제하기 위한 방법

(“Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”

Leiutis: “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”

Patendid:

Eesti patent EE05340, välja antud 16.08.2010,

“Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”.

 

Venemaa patent RU2477750, välja antud 20.03.2013, “Изолированный штамм микроорганизма Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 как противомикробный и гипотензивный пробиотик, продукт питания и композиция, содержащая упомянутый микроорганизм, и применение упомянутого микроорганизма для получения гипотензивного лекарственного средства, способ подавления патогенов и побочных лактобактерий в продукте питания“.

 

Euroopa patent EP2309870, välja antud 04.05.2012, “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 as antimicrobial and antihypertensive probiotic, food product and composition comprising said microorganism and use of said microorganism for preparation of antihypertensive medicine and method for suppressing pathogens and non-starter lactobacilli in food product”.

EP2309870 on jõustatud järgmistes riikides:

Ühendkuningriik GP/EP2309870

Rootsi SE/EP2309870

Saksamaa DE/EP2309870 (60 2009 007 496.2)

Prantsusmaa FR/EP2309870

Soome FI/EP2309870Tšehhi CZ/EP2309870

Poola PL/EP2309870

Ungari HU/EP2309870

Leedu LT/EP2309870

Läti LV/EP2309870

 

Korea patent KR10-1587195, välja antud 14.01.2016, 항균 및 항고혈압 프로바이오틱인 단리된 미생물 균주 락토바실러스 플란타룸 텐시아 DSM 21380과, 이 미생물을 포함하는 식품과 조성물 및 항고혈압제의 제조를 위한 이 미생물의 용도와, 식품에서 병원체 및 논-스타터 락토바실러스를 억제하기 위한 방법

(“Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Tensia DSM 21380 kui antimikroobne ning vererõhku alandav probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine vererõhku langetava ravimi valmistamiseks ning meetod toiduaines mittestarter-laktobatsillide toime allasurumiseks”

L. plantarum INDUCIA
Leiutis: Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 kui organismi loomulikku kaitsevõimet tõstev probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine rakulist immuunsust tõstva ravimi valmistamiseks

Autorid Marika Mikelsaar, Epp Songisepp, Imbi Smidt, Jelena Stsepetova, Pirje Hütt, Mihkel Zilmer, Kai Truusalu, Kalle Kilk.

Patent on üle antud tütarettevõtele Nordwise Biotech OÜ-le.

Patendid:

Eesti patent  EE05341, välja antud 16.08.2010, “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum  Inducia DSM 21379 kui organismi loomulikku kaitsevõimet tõstev probiootik, seda sisaldav toiduaine ja kompositsioon ning mikroorganismi kasutamine rakulist immuunsust tõstva ravimi valmistamiseks”.

 

Venemaa patent RU2486234, välja antud 27.06.2013  “Изолированный штамм микроорганизма  Lactobacillus Plantarum  Inducia DSM 21379 в качестве пробиотика, усиливающего врожденный иммунитет организма, продукт и композиция, содержащие упомянутый микроорганизм, и применение упомянутого микроорганизма для изготовления лекарственного средства, которое усиливает клеточный иммунитет”.

Euroopa patent EP2288360, välja antud 14.12.2011,“Isolated  Lactobacillus plantarum  strain Inducia DSM 21379 as probiotic that enhances natural immunity and food products and medicinal preparations comprising it”.

EP2288360 on jõustatud ja kehtiv järgnevates riikides:

Ühendkuningriik  GB/EP2288360

Rootsi  SE/EP2288360

Saksamaa  DE/EP2288360 (60 2009 004 223.8)

Prantsusmaa FR/EP2288360

Soome FI/EP2288360

Taani DK/EP2288360

Poola PL/EP2288360

Leedu LT/EP2288360

Läti LV/EP2288360

Korea patent  KR10-1595042, välja antud 11.02.2018 “자연 면역을 증가시키는 프로바이오틱인 단리된 락토바실러스 플란타룸 균주 인듀시아 DSM 21379와, 이를 포함하는 식품과 의약적 제제 (Isolated  Lactobacillus plantarum strain Inducia DSM 21379 as probiotic that enhances natural immunity and food products and medicinal preparations comprising it).

Leiutis: Leiutis: Hüpokolestereemilist probiootilist mikroorganismi tüve Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks südame-veresoonkonnahaiguste ennetamiseks

Autorid Marika Mikelsaar, Epp Songisepp, Pirje Hütt, Imbi Smidt, Kai Truusalu, Merle Rätsep, Siiri Kõljalg, Jelena Stsepetova, Kalle Kilk, Mihkel Zilmer, Epp Sepp, Raik-Hiio Mikelsaar.

Patent on üle antud tütarettevõtele Nordwise Biotech OÜ-le.

Patendid:

Eesti patent EE05799,  välja antud 16.10.2017,  “Hüpokolestereemilist probiootilist mikroorganismi tüve Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks südame-veresoonkonnahaiguste ennetamiseks”.

 

USA patent US10272122, välja antud 30.04.2019, “Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 as enhancer of cellular immunity, hypocholesterolemic and anti-oxidative agent and antimicrobial agent against Clostridium difficile”.

 

Euroopa patent EP3193895, välja antud 15.04.2020, “Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 as hypocholesterolemic agent and antimicrobial agent against Clostridium Difficile”.

Leiutis: Lactobacillus plantarum INDUCIA® DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks Clostridium difficile põhjustatud kõhulahtisuse (CDAD) riski vähendamiseks.  

Patent on üle antud tütarettevõtele Nordwise Biotech OÜ-le.

Eesti patent EE05809,  välja antud  16.10.2017, “Probiootilist mikroorganismi tüve Lactobacillus plantarum Inducia DSM 21379 sisaldav kompositsioon kasutamiseks Clostridium difficile põhjustatud kõhulahtisuse (CDAD) riski vähendamiseks”.

L. plantarum MCC1 ja MCC2
Leiutis: Isoleeritud mikroorganismi tüved L. plantarum MCC1 DSM 23881 ja Lactobacillus gasseri MCC2 23882 ning nende kasutamine

Autorid Tiiu Kullisaar, Mihkel Zilmer, Ene Tammsaar, Andre Veskioja, Kersti Zilmer, Lauri Bobrovski, Kersti Ehrlich, Merle Rätsep, Margus Punab, Maire Vasar, Marika Mikelsaar.

Patent on üle antud tütarettevõtele Nordwise Biotech OÜ-le.

Patendid:

Eesti patent  EE05721, välja antud 15.08.2014,”Isoleeritud mikroorganismi tüvi L. plantarum MCC1 DSM 23881 ja selle kasutamine“.

 

Eesti patent EE05750, välja antud 15.06.2015, „Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 ning selle kasutamine”.

 

Euroopa patent EP2678419, välja antud 23.09.2015 “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and its use“.

EP2678419 on jõustatud ja kehtiv järgmistes riikides:

Iirimaa IE/EP2678419

Leedu LT/EP2678419

Läti LV/EP2678419

Prantsusmaa FR/EP2678419

Saksamaa DE/EP2678419  

Serbia RS/EP2678419

Soome FI/EP2678419

Ühendkuningriik UK/EP2678419

             

Jaapani patent JP5785275, välja antud 31.07.2015, „Isolated microorgasnism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 and their use“.

5.5 Venemaa patent RU2603059, välja antud 20.11.2016, “Изолированные штаммы микроорганизмов Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 и  Lactobacillus gasseri  MCC2 DSM 23882 и их применение” (Isolated microorgasnism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 and their use)“.

Korea patent  KR10-1586778, välja antud 31.07.2015, “분리된 미생물 균주 락토바실러스 플란타룸 MCC1 DSM 23881 및 락토바실러스 가서리” MCC2 DSM 23882와 그의 용도 ”(Isolated microorganism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 and their use).

 

Hiina patent CN103649304, välja antud 23.03.2016 „Isolated microorganism strains Lactobacillus plantarum MCC1 DSM 23881 and its use“

 

Hiina patent CN105733983B välja antud 06.09.2019, “Isolated microorganism strain Lactobacillus gasseri MCC2 DSM 23882 and its use”.

L. plantarum TAK 59
Leiutis: Leiutis: Mikroorganismi tüvi Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB 42150 ja selle kasutamine

Autorid Andres Olt, Helgi Kaldmäe, Olav Kärt, Meelis Ots, Epp Songisepp, Merle Rätsep, Kristiina Kokk, Jelena štšepetova, Siiri Kõljalg.

Patent on üle antud tütarettevõtele Nordwise Biotech OÜ-le.

Patendid:

Eesti patent EE05746,  välja antud 15.05.2015, “Mikroorganism Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 ja selle kasutamine”.

 

Euroopa patent EP3027734, välja antud 25.10.2017, “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

EP3027734 on  jõustatud ja kehtiv järgmistes riikides:

Leedu  LT/EP3027734  

Läti LV/EP3027734

Soome FI/EP3027734

Venemaa patent RU2645471, välja antud 21.02.2018 “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

Jaapani patent JP6514201B2, välja antud 19.04.2019, “Isolated microorganism strain Lactobacillus plantarum TAK 59 NCIMB42150 and its use”.

L. brevis TAK 124-1

Lactiplantibacillus brevis TAK 124-1

Leiutis: Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus brevis TAK 124-1 NCIMB42149  ja selle kasutamine

Autorid Kristiina Kokk, Epp Songisepp, Merle Rätsep, Andres Olt, Helgi Kaldmäe, Olav Kärt, Meelis Ots.

Patent on üle antud tütarettevõtele Nordwise Biotech OÜ-le.

Patendid:

Eesti patent EE05756, välja antud 16.11.2015, “Isoleeritud mikroorganismi tüvi Lactobacillus brevis TAK 124-1 NCIMB42149 ja selle kasutamine”.

Euraasia patent EA033289, välja antud 30.09.2019, “Microorganism Lactobacillus brevis TAK 124-1 NCIMB42149 and its use”.

L. buchneri BioCC 203 ja BioCC 228
Mikroorganismi tüvi Lactobacillus buchneri BioCC 203 DSM 32650  ja selle kasutamine

Eesti patent EE05825 Patent välja-antud 17.8.2020

Autorid  Epp  Songisepp, Oksana  Gerulis, Liina  Kuus, Sirje  Kuusik, Merle  Muruvee, Anette  Sibrits, Meelis  Ots, Andres  Olt

Mikroorganismi tüvi Lactobacillus buchneri BioCC 228 DSM 32651 ja selle kasutamine

Eesti patent EE05834 Patent välja-antud 17.05.2021

Autorid  Epp  Songisepp, Oksana  Gerulis, Liina  Kuus, Sirje  Kuusik, Merle  Muruvee, Anette  Sibrits, Meelis  Ots, Andres  Olt.

Microorganism strains Lactobacillus buchneri BioCC 203 DSM 32650 and Lactobacillus buchneri BioCC 228 DSM 32651 and their use

Jaapani patent JP7250783 Patent välja-antud 03.04.2023

Euraasia patent EA041159 Patent välja-antud 20.09.2022

Rahvusvaheline patenditaotlus PCT/EE2018)000003 (28.09.2018)

Hiina patenditaotlus CN201880077117.6 (28.05.2020)

Euroopa patenditaotlus EP18793358.5 (22.04.2020)

P. acidilactici TAK 589 Coccobest
Mikroorganismi tüvi Pediococcus acidilactici TAK 589 Coccobest kui antimikroobne ja antioksüdatiivne probiootikum

Autorid Pille Palumaa, Tanel Kaart, Kristiina Märs, Meelis Ots, Eve Rihma, Jaan Vihalemm, Epp Songisepp, Liina Kuus, Heili Sadam.

Eesti patent 05844 Patent välja antud 15.06.2022

Rahvusvaheline patenditaotlus PCT/IB2021/000739 WO2022058798 (17.09.2021)

Euroopa patenditaotlus EP21834863.9 (17.09.2021; 30.03.2023)

USA patenditaotlus US202118026904, US2023330161 (17.09.2021; 17.03.2023)

Hiina patenditaotlus  CN116583193 (17.09.2021; 18.05.2023)

Jaapani patenditaotlus JP2023542335 (17.09.2021; 22.05.2023)

Muu

Muu

Meetod modifitseeritud laapumisomadustega piima tootvate lehmade, pulliemade ja pullide, kelle tütred toodavad modifitseeritud laapumisomadustega piima, identifitseerimiseks

Autorid  Elli Pärna, Mirjam Vallas, Kalev Pärna, Tanel Kaart.

Eesti patent EE05659 Patent välja-antud 17.06.2013.

bottom of page