top of page

Läbiviidud uuringud

Kõik meie läbiviidud uuringud on läbipaistvad, registreeritud ISRCTN andmebaasis ning Tartu Ülikooli inimuuringute eetikakommitee poolt heaks kiidetud. BioMedCentral poolt hallatav ISRCTN register.

Probiootilise juustu toime tervete vabatahtlike vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale.

Tervisekaebuseta eakate isikute vere kliinilised näitajad ja seedekulgla mikrofloora probiootilise juustu tarvitamisel pimekatses.

Probiootilise jogurti toime tervete vabatahtlike vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale.

Probiootilise juustu toime tervete vabatahtlike ja tervisekaebuseta eakate isikute vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale.

L. plantarum tüvesid TENSIA® või INDUCIA® sisaldava probiootilise jogurti toime tervete vabatahtlike vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale: randomiseeritud kontrollitud ristuva ülesehitusega mõjutusuuring.

Probiootilist L. plantarum tüve TENSIA® erinevaid doose sisaldava juustu toime tervete vabatahtlike kliinilistele näitajatele.

Probiootilise L. plantarum Induciat sisaldava jogurti toime tervete vabatahtlike kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale.

Tüve L. plantarum TENSIA® DSM 21380 sisaldava probiootilise Südamejuustu toime tervete vabatahtlike ja tervisekaebuseta eakate isikute vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale: randomiseeritud kontrollitud kolme paralleelse grupiga pimeuuring.

Probiootilist tüve L. plantarum TENSIA® DSM 21380 sisaldava toidulisandi toime tervete vabatahtlike vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale: randomiseeritud platseeboga kontrollitud paralleelne mõjutusuuring.

Probiootilise L. plantarum INDUCIA® sisaldava jogurti toime tervete vabatahtlike kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale: randomiseeritud kontrollitud kahe paralleelse grupiga pimeuuring.

Tüve L. plantarum TENSIA® DSM 21380 sisaldava probiootilise Südamejuustu toime kõrgenenud vererõhuga isikutele: randomiseeritud kontrollitud kahe paralleelse grupiga pimeuuring.

Vadakupõhiste piimatoodete mõju uurimine mõõduka kusemishäirega meespatsientidel.

Lactobacillus plantarum INDUCIA® ja ksülitooli sünbiootilise kombinatsiooni ohutuse ja taluvuse testimine täiskasvanud ja eakatel isikutel.

Probiootilist tüve Lactobacillus plantarum TENSIA® DSM 21380 sisaldava toidulisandi toime kõrgenenud vererõhuga tervisekaebusteta vabatahtlike vererõhule, oksüdatiivse stressi markeritele, vere kliinilistele näitajatele ja seedekulgla mikrofloorale: randomiseeritud kontrollitud kahe paralleelse grupiga pimeuuring.

bottom of page