top of page

Teadus-arendusteenused

Oleme huvitatud koostööst ettevõtjatega, kes soovivad anda lisandväärtust oma praegustele või tulevastele toidutoodetele ning sööda- või toidulisanditeleBioCC teostab alusuuringuid, rakendusuuringuid, tootearendust. Meie teadlased omavad mitmetes valdkondades rahvusvahelist erialast kompetentsi, millele aitavad kaasa konverentsidel, koolitustel ja projektides osalemised. Kuna me omame inim-, loomse- ja taimse päritoluga mikrobioloogiliste tüvede kollektsiooni, saab unikaalsete omadustega deponeeritud tüvesid kasutada näiteks toidule või toidulisanditele lisandväärtuse andmiseks. 

bottom of page