top of page
Image by Mirko Fabian

Tehnoloogiliste ja zootehniliste söödalisandite arendus ja registreerimine

Tehnoloogiliste ja zootehniliste lisandite arendusteenused

01.

Mikroobitüvede väljaarendamine

02.

Silolisandite (mikroobide) mõju uurimine

03.

Zootehniliste lisandite (mikroobide) füsioloogilised uuringud

04.

Lisandi kinnitamiseks EL söödalisandite registris vajaliku toimiku koostamine ja konsultatsioon

Meie poolt välja arendatud EL söödaregistris registreeritud söödalisandid

BioCC kliiniliste ja füsioloogiliste uuringute laboratoorium:

  • vastab EVS-EN ISO/IEC 17025:2017 nõuetele kui katselabor.

  • Meil on multidistsiplinaarne, kogenud ja erialaselt pädev meeskond. Olemas on pikaajalised füsioloogiliste uuringute läbiviimise kogemused.

  • Meil on oskusteave ning tehnika loomset päritolu bioloogilise materjali kvantitatiivseteks ja kvalitatiivseteks analüüsideks.

Saada päring

Aitäh! Teie päing on saadetud.

bottom of page