top of page

Lentilactobacillus buchneri BioCC 203

Lentilactobacillus buchneri BioCC 203 DSM 32650 on läbinud Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) teaduspaneeli ja saanud positiivse hinnangu, mille järel väljastas Euroopa Komisjon rakendusmääruse (EL) 2023/2646. Selle alusel kanti bakter Euroopa Liidu Söödalisandite Registrisse.

 

Lentilactobacillus buchneri tüve BioCC 203 kasutatakse mikrobioloogilise silokindlustuslisandina raskesti sileeritava, madala kuivainesisaldusega (~20%) sööda (sh maisisilo) aeroobse stabiilsuse tagamiseks, fermenteerimise parandamiseks, sööda piimhappe ja äädikhappe kontsentratsiooni suurendamiseks, pH alandamiseks ja seeläbi söödas toitainete kadude vähendamiseks.

 

L. buchneri BioCC 203 surub söödas alla patogeensete mikroorganismide ning pärm- ja hallitusseente toimet. L.buchneri BioCC 203 abil saab pikendada raskesti sileeritavast materjalist valmistatud sööda säilimisaega.

BioCC203

Tüve L. buchneri BioCC 203 omadused:

  • silo fermenteerimiskvaliteedi parandamine

    • piimhappesisalduse suurendamise teel,

    • äädikhappesisalduse suurendamise teel 

  • silo toitainetekao vähendamine (parem NH3-N/üld N suhe, väiksem etanooli sisaldus)

  • aeroobse stabiilsuse parandamine

  • antimikoobsed omadused, patogeenide ja miroseente (pärmid, hallitused) elutegevuse ohjamine silos

bottom of page