top of page

Piimhappebakter Lactiplantibacillus plantarum E-98 (NCIMB 30236)

Lactiplantibacillus plantarum E-98 on isoleeritud ja välja töötatud BioCC OÜ poolt koostöös Starter ST OÜ-ga.

Lactiplantibacillus plantarum E-98 on läbinud Euroopa Toiduohutusameti (EFSA) ekspertide paneeli (loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete teaduskomisjoni/EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed) ja kinnitatud kui tõestatud omadustega silokonservant.

Lactiplantibacillus plantarum E-98 on registreeritud Euroopa Liidu söödaregistris silokonservandina, mille kohta on välja antud komisjoni rakendusmäärus (EL) nr. 1111/2011 (Official Journal of the European Union L 287/30).

E-98_est_1000x1000_white.png

L. plantarum E-98 kasutamine ja omadused:

  • Toetab ja suunab silo fermentatsiooni – sobib kõrrelistele ja närvutatud liblikõielistele heintaimedele ja nende segudele. Üle 40 sileerimiskatse on läbi viidud nii puhaste kõrreliste ja liblikõieliste heintaimedega, kui ka kõrreliste-liblikõieliste erinevates vahekordades segudega;

  • kiirendab fermentatsiooni ning tagab kiire ja stabiilse pH langemise. Piimhappebakterite poolt produtseeritud piimhape viib silo keskkonna kiiresti happeliseks, konserveerides sööda ja kiirendades fermentatsiooni kulgu;

  • parandab silo fermentatsiooni kvaliteeti. Kiire pH alandamine pärsib silos mittesoovitavate mikroorganismide arengut, mille tulemusena välditakse valekäärimisel tekkivaid fermentatsiooni laguprodukte. Laguproduktid vähendavad loomadel söömust ja tekitavad terviseprobleeme;

  • vähendab kuivaine ja valgu kadusid fermentatsioonil. Hoides ära silo riknemist põhjustavate mikroorganismide elutegevuse, säilivad söödas toitained, mida loom saab ära kasutada toodangu andmiseks;

  • unikaalne paljunemisvõime piiratud suhkrutega keskkonnas. Puudub vajadus ensüümidele, kuna kasutab süsivesikute allikana fruktaani (FOS-fruktooligosahhariidid), mida leidub alati heintaimedes.

BioCC on andnud litsentsi Lactiplantibacillus plantarum E-98 Starter ST OÜ-le silokonservandi NordSil® tootmiseks.

bottom of page