top of page

Piimhappebakter Lactiplantibacillus plantarum TAK 59 (NCIMB 42150)

L. plantarum TAK 59 on BioCC OÜ, Eesti Maaülikooli ja Starter ST OÜ koostöös isoleeritud ja välja töötatud piimhappebakter.

Lactiplantibacillus plantarum TAK 59 on läbinud Euroopa Toiduohutusameti ekspertide paneeli (loomasöödas kasutatavate lisaainete ja toodete või ainete teaduskomisjoni/ EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed) ja kinnitatud kui tõestatud omadustega silokonservant.

Lactiplantibacillus plantarum TAK 59 on registreeriti 28.12.2016 Euroopa Liidu söödaregistris silokonservandina, mille kohta on välja antud komisjoni rakendusmäärus (EL) nr. 2016/2150 (Official Journal of the European Union L 333/44).

TAK59_EST_1000x1000_white.png

L. plantarum TAK 59 kasutamine ja omadused:

  • Parandab silo fermentatsiooni kvaliteeti. Kiire pH alandamine pärsib silos mittesoovitavate mikroorganismide ja patogeenide arengut, mille tulemusena välditakse valekäärimisel tekkivaid fermentatsiooni laguprodukte (sh. ammoniaaklämmastik ja võihape). Laguproduktid vähendavad loomadel söömust ja tekitavad terviseprobleeme.

  • Multivalentne biopotentsiaal ehk lai spekter omadusi võrreldes teiste tüvedega. See väljendub silo kiirema fermenteerumise, parema kvaliteedi, stabiilsuse ja toitainete säilimise paranemise kaudu.

  • Toetab ja suunab silo fermentatsiooni – sobib kõrrelistele ja närvutatud liblikõielistele heintaimedele ja nende segudele. Üle 20 sileerimiskatse on läbi viidud nii puhaste kõrreliste ja liblikõieliste heintaimedega kui ka kõrreliste-liblikõieliste erinevates vahekordades segudega.

  • Kiirendab fermentatsiooni ning tagab kiire ja stabiilse pH langemise. Piimhappebakterid kiirendavad fermentatsiooni kulgu produtseerides piimhapet, viies seeläbi keskkonna kiiresti happeliseks, konserveerides sööda ning säilitades silos toitained.

  • Vähendab toitainete kadusid fermentatsioonil. Hoides ära silo riknemist põhjustavate mikroorganismide elutegevuse, säilivad söödas toitained, mida loom saab ära kasutada toodangu andmiseks.

Kasutatud toodetes:

bottom of page